โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4340017
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเรื่อง กล่องข้าวตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง : บทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตกล่องข้าว ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
  THE RICE CASES PRODUCE IN MUANG MAI, CHAE HOM DISTRICT, LAMPANG PROVINCE : ROLE AND COOLABORATION OF SCHOOLS AND THE COMMUNITY IN CONSERVATION, EXTENSION AND DEVELOPMENT OF THE RICE CASE PROCESSING PHASE 2-3
หัวหน้าโครงการ : จำลอง คำบุญชู : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จำลอง คำบุญชู
หัวหน้าโครงการ
สมบูรณ์ ขยันดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
เมฆสุธัญ วงศ์เรือง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมพงษ์ ชลัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชุมพล ใจทาหลี
ผู้ช่วยนักวิจัย
จิตรกร แต้มคล่อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ศักดิ์ สมิทธิธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริกร อิ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นของกล่องข้าวตำบลเมืองมาย

2. เพื่อศึกษาบทบาทความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการปรับกระบวนการผลิตกล่องข้าวตำบลเมืองมายเพื่อการค้าและรักษาเอกลักษณ์ของท้อ
สถิติการเปิดชม : 1,652 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน (36 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th