โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4410012
ชื่อโครงการ : โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
  Future labor skill need for producing Thai traditional fabric and Thai traditional fabric related products : a case study of Nan Province
หัวหน้าโครงการ : สุวาณี สุรเสียงสังข์
ทีมวิจัย :
สุวาณี สุรเสียงสังข์
หัวหน้าโครงการ
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
แกมทอง อินทรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รวคนธ์ ศรโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์หาตลาดผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย ที่ผลิตในจังหวัดน่าน เพื่อหาลักษณะของทักษะแรงงานที่ผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย รวมทั้งกระบวนการในการผลิตแรงงานที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในจังหวัดน่านในปัจจุบันฯ
สถิติการเปิดชม : 2,364 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทักษะการทำงาน (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 259 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th