โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4420034
ชื่อโครงการ : การสำรวจ คุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้ กำหนดกฎเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย
  Surveying of Quality, Quantity, Application and Establishing of Quality Standards and Product types for Mechanically Deboned Chicken Meat in Thailand
หัวหน้าโครงการ : พันธิพา จันทวัฒน์
ทีมวิจัย :
พันธิพา จันทวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
นินนาท ชินประหัษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม จันทร์ประไพภัทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเมธ ตันตระเธียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณา สุภิมารส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านปริมาณการผลิตและคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตภายในประเทศ

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลรูปแบบการใช้ MDCM ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ

3. เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ MDCM ที่ผลิตขึ้นในป
สถิติการเปิดชม : 1,228 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลิตผลจากสัตว์ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 96 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th