โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4430017
ชื่อโครงการ : แบบจำลองการทำงานของเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ช่วง 1B
  Computer Simulation of the Club Sandwich Solar Cell – Phase 1B
หัวหน้าโครงการ : ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล
ทีมวิจัย :
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล
หัวหน้าโครงการ
ทรงกลด รียะวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกวรรณ บุญประกายแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอยล จิตรดอน
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 2. วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างซอฟท์แวร์การจำลองแบบเซลล์แสงแดดแบบคลับแซนวิช ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- คำนวณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและศักดาไฟฟ้า

- คำนวณค่ากระแสที่เกิดจากการฉายแสง รวมทั้งคำนวณหาค่าประสิทธิภาพเซลล์ด้วย

- แสดงเส้นทางการ
สถิติการเปิดชม : 1,110 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาเซลส์แสงแดดไทย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 187 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th