โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4540013
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่
  -
หัวหน้าโครงการ : ชัยพันธ์ ประภาสะวัต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
หัวหน้าโครงการ
จรัสศรี จันทร์อ้าย
ผู้ช่วยนักวิจัย
เนตรดาว ยั่งยุบล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประยงค์ บุญไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงการสร้าง กฎ กติกาในการจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำแม่ตาช้างร่วมกันที่สร้างความยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกฝ่าย ซึ่งอยู่ในบริบทของความขัดแย้งกันในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ

2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการเรียนร้ที่ทำให้เกิดการจั
สถิติการเปิดชม : 1,945 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการลุ่มน้ำ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 182 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th