โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4540033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารชุมชนเพื่อปกป้องคลองอู่ตะเภา
  -
หัวหน้าโครงการ : จำนงค์ บัวเนียว
ทีมวิจัย :
จำนงค์ บัวเนียว
หัวหน้าโครงการ
ประวิทย์ เพชรชาบาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนทิรา วิโรจน์อนันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยอดรัก บุญรอดรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบ และกระบวนการสื่อสารของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ประเมินศักยภาพสื่อพื้นบ้านของชุมชน

3. ใช้กระบวนการสื่อสารในการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ข่าวสารของชุมชน

4. แสวงหากลยุทธ์ และกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนสร้างเครือข่ายในการสะท้อนข้อมูล และสภาพปัญ
สถิติการเปิดชม : 1,835 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสื่อสารเพื่อชุมชน (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 221 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th