โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4540039
ชื่อโครงการ : โครงการ "ศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2"
  -
หัวหน้าโครงการ : ชัยพันธ์ ประภาสะวัต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
หัวหน้าโครงการ
เนตรดาว ยั่งยุบล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประยงค์ บุญไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชยันต์ วรรธนะภูติ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการใช้และการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า การผลิต ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมในระดับครัวเรือน

2. ศึกษากระบวนการสร้างกติกา กฎเกณฑ์ร่วมในการจัดการทรัพยากรทั้ง “ระบบ” ของลุ่มน้ำแม่ตาช้าง รวมทั้งการสร้างการยอมรับ “กติกา” ของชุ
สถิติการเปิดชม : 2,070 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการลุ่มน้ำ (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th