โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4620020
ชื่อโครงการ : การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสาร Curcuminoid จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ
  Use of Herbal Plant Andrographis Paniculata Wall, Ex Nees, and Curcuminoid in Broilers
หัวหน้าโครงการ : นวลจันทร์ พารักษา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นวลจันทร์ พารักษา
หัวหน้าโครงการ
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย ไตรวุฒานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบยืนยันผลของฟ้าทะลายโจรและ curcuminoid ในการผลิตไก่เนื้อ โดยมีการกำกับควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ และตัวบ่งชี้ด้าน (1) การเจริญเติบโต (2) การย่อยและการดูดซึม (3) การลดความเครียด (4) การกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค (5) ความเป็นพิษ และ (6) สารตกค้างและ m
สถิติการเปิดชม : 5,986 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยและพัฒนา "การผลิตสัตว์" (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,340 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th