โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630001
ชื่อโครงการ : การนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม : ระยะที่2
  Reuse of Effluent from Domestic Wastewater Treatment Plant in Agriculture : Phase 2
หัวหน้าโครงการ : เสนีย์ กาญจนวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสนีย์ กาญจนวงศ์
หัวหน้าโครงการ
โชคชัย ไชยมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมใจ กาญจนวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา ว่องวรภัทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุง ศิลปประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัศมี แก้ววิชิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,801 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการทรัพยากรน้ำ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 881 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th