โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630007
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงานในประเทศไทย
  Guideline for Strengthening to Safety Committee in Factory in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สราวุธ สุธรรมาสา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สราวุธ สุธรรมาสา
หัวหน้าโครงการ
สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานพ ชาญธวัชชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาพนิต บุญดีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราโมช เชี่ยวชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรดี ศรีโอกาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย

2. เสนอข้อเสนอแนะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการความปลอดภัย

3. เสนอโครงสร้างอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการความปลอดภัย

4. เสนอความสัมพันธ์ในการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัย กับหน่วยงานความปลอดภัยในโรงงาน จป.ระดับหัวหน้างาน บริหารและวิชาชีพ

5. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายคณะกรรมการความปลอดภัย

6. จัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 3,613 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 716 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th