โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630027
ชื่อโครงการ : การประเมินวัฎจักรชีวิตกระดาษ ระยะที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ
  Life cycle assessment of paper, Phase 1: Life cycle inventory of paper production
หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ ภวสันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประเสริฐ ภวสันต์
หัวหน้าโครงการ
วิทย์ สุนทรนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กระดาษแบบครบวัฏจักรโดยกระบวนการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตเพื่อการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์กระดาษ โดยระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาข้อมูลและแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตกระดาษเฉพาะการผลิ
สถิติการเปิดชม : 2,948 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 401 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th