โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630042
ชื่อโครงการ : การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  Assessment of exposure to agrochemicals among citrus orchard farmers through community participation
หัวหน้าโครงการ : ทิพวรรณ ประภามณฑล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ ประภามณฑล
หัวหน้าโครงการ
อำนาจ มีเวที
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมลักษมิ์ นิ่มสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธานี แก้วธรรมานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสถียร ศรีบุญเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำนงค์ กิ่งแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมพิกา มังคละพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงเยาว์ อุดมวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรสวนส้มและปัจจัยที่มีต่อการสัมผัสฯ

2) เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากผลการสัมผัสฯ

3) เพื่อจัดทำรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรและสามารถประเมินผลกระทบสุขภาพได้ด้วยตนเอง

4) เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ที่อยู่ในชุมชน และผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 6,881 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,737 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th