โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630043
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)
  Development of database system for chemicals in industries for safety purposes
หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ ภวสันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประเสริฐ ภวสันต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภท และปริมาณสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเตรียมการแก้ไขอุบัติภัยสารเคมีและกรณีอื่นๆ 2. เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง สำหรับการสร้างความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอุบัติภัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี
สถิติการเปิดชม : 2,663 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 286 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th