เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG4630045
ชื่อโครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร
  -
หัวหน้าโครงการ : พิชัย ธานีรณานนท์
ทีมวิจัย :
พิชัย ธานีรณานนท์
หัวหน้าโครงการ
สุวัฒน์ ไทยนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เลียง คูบุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์  
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,430 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 207 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)