โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850015
ชื่อโครงการ : กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
  Research and Development of Natural Rubber Product-PSU small project group (7)
หัวหน้าโครงการ : วราภรณ์ ตันรัตนกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราภรณ์ ตันรัตนกุล
หัวหน้าโครงการ
ชลดา เลวิส
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2547
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้ยางธรรมชาติผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภท ได้แก่ มือเทียม กระโปรงเรือโฮเวอร์คราฟท์ และกาวน้ำยาง

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจุ่มทำผลิตภัณฑ์มีความหนาจากน้ำยางธรรมชาติ

3. เพื่อสร้างนักวิจัยด้านเทคโนโลยียางระดับปริญญาตรี

สถิติการเปิดชม : 2,170 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (321 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 785 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th