โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4890003
ชื่อโครงการ : การสร้างกระบวนการในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  -
หัวหน้าโครงการ : ไชยยศ จันทราทิตย์
ทีมวิจัย :
ไชยยศ จันทราทิตย์
หัวหน้าโครงการ
สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รสลิน กาสต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์เดช ไชยคุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรพล ดำริห์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างกระบวนการในการวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

2.2 เผยแพร่กระบวนการที่ได้ และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ ของผู้สอนทางด้านศิลปะ ทั้งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 4,708 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,088 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th