โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4890006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและองค์กรท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง
  -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรนภา พรหมมา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉัตรนภา พรหมมา
หัวหน้าโครงการ
อุไรวรรณ วิจารนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนาจ สุวรรณสันติสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุวัติ คุณแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม คำขาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิเวศน์ คำรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ การแก้ปัญหาความยากจนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและองค์กรท้องถิ่นในด้าน

1.1) ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย

1.2) ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

1.3) ระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย

1.4) ระบบการเผยแพร่งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

2. เพื่อสังเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการและเอื้อต่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่างสถิติการเปิดชม : 1,534 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 310 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th