โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG48O0030
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยรูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย
  Artist's Residence Excursion Arrangement and Management in Chiang Rai
หัวหน้าโครงการ : พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
ทีมวิจัย :
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
หัวหน้าโครงการ
ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของบ้านศิลปินเชียงรายและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง

ศิลปินจังหวัดเชียงราย

2. เพื่อทราบถึงศักยภาพและความพร้อม ต้อนรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละ

ลักษณะของบ้านศิลปิน

3. รูปแบบ แนวทาง และเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านศิลปิน

4. รับรู้และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่นต่อการท่องเที่ยวบ้าน

ศิลปิน

สถิติการเปิดชม : 1,614 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 182 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th