โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020021
ชื่อโครงการ : การเลี้ยงปูแสมในป่าแสมโกงกาง ทางเลือกใหม่ของชุมชนคลองท่าปูน อ.ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
หัวหน้าโครงการ : พิมาน เถาสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิมาน เถาสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงปูแสมร่วมกับการปลูกป่า (Aqua silvic culture) ในรูปแบบชุมชนมีส่วนร่วม

2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูแสมในระบบ Aqua silvic culture สู่ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่สุราษฏร์ธานีและใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรและชาวประมงพื้นบ้าน มีทางเลือกอาชีพ สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนารูปแบบและกลไกการถ่ายถอดผลการวิจัยและพัฒนาสู่เกษตรกรและชาวประมง พื้นบ้าน ที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆได้

4. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูแสมในบริเวณป่าชายเลนท่าปูนที่กำลังถดถอยให้คืนสู่สภาพ

สถิติการเปิดชม : 1,489 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC สุราษฎร์ธานี (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 266 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th