โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050048
ชื่อโครงการ : ยางธรรมชาติต้านการเสื่อมจากยางธรรมชาติเบลนด์กับยาง EPDM เมื่อใช้สารตัวเติมชนิดสีขาว
  Weathering Resistant NR based on NR/EPDM containing White Fillers
หัวหน้าโครงการ : กรรณิการ์ สหกะโร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กรรณิการ์ สหกะโร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมยางเบลน์ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักให้มีสมบัติเชิงกลดีและต้านทานต่อการเสื่อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ยางที่มีสีสัน ทดแทนหรือลดปริมาณการใช้ยางสังเคราะห์ และใช้ยางอีพีดีเอ็มเป็นสารต้านการเสื่อมแทนการใช้สารเคมีต้านการเสื่อมชนิดตกสี
สถิติการเปิดชม : 2,011 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา (316 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 577 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th