โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5110027
ชื่อโครงการ : ก๊กมินตั๋งพลัดถิ่นในประเทศไทย...ลมหายใจสุดท้ายที่ยังรอวันกลับบ้าน
  Exiled Kuomintang in Thailand: Waiting till Their Last Breath to Return Home
หัวหน้าโครงการ : พัชรินทร์ โตรักตระกูล
ทีมวิจัย :
พัชรินทร์ โตรักตระกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อต่อยอดการศึกษาจากโครงการเดิม โดยศึกษาและนำเสนอเรื่องราวของทหารก๊กมินตั๋งพลัดถิ่นในประเทศไทย ด้วยการสืบค้นหาทหารก๊กมินตั๋งที่ยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ แล้วบันทึกภาพถ่ายและเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติและเรื่องราว ของลูกหลาน ญาติพี่น้องในครอบครัว ในประเด็นหลักคือปัญหาการขาดการติดต่อและการกลับไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีน โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับเรื่องราวของฝ่ายญาติทหารก๊กมินตั๋งใน ประเทศจีนเกี่ยวกับผลพวงของสงครามที่ทำให้ต้องห่างเหินหรือถูกตัดขาดกับญาติ ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิต ความคิด ความรู้สึก และแง่มุมอื่นๆ

2.ศึกษาควบคู่กับ คือ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของทหารก๊กมินตั๋งพลัดถิ่นในประเทศไทยเหล่านี้ รวมทั้งประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเกี่ยวโยงระหว่างทหารก๊กมินตั๋งกับมุสลิมจีนฮ่อ (ในพื้นที่ดอยแม่สลอง)

สถิติการเปิดชม : 1,729 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 570 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th