โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5110029
ชื่อโครงการ : การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายของชาวจีนในเขตชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดชายแดนประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
หัวหน้าโครงการ : อภิราดี จันทร์แสง
ทีมวิจัย :
อภิราดี จันทร์แสง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายของชาวจีนสมัยใหม่บริเวณพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง

2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมจากการเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ของชาวจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนของประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงในเขตชายแดนไทยและนำเสนอต่อรัฐในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการจัดการผู้อพยพกลุ่มนี้โดยวิธีการที่เหมาะสมทั้งต่อผู้อพยพและผู้คนในท้องถิ่นเดิม

สถิติการเปิดชม : 1,852 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการชายแดน (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 493 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th