เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG5340009
ชื่อโครงการ : โครงการครุวิจัย-ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
นพมาศ พิมจุฬา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการวิจัย และการจัดการเทคโนโลยีจากประสบการณ์นอกห้องเรียน

2. เพื่อพัฒนาแนวความคิดของครูด้วยกระบวนการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้เกิดการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและการทำงาน

3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้สามารถสร้างสาระการเรียนรู้ที่ให้แรงบันดาลใจในการเรียนของนักเรียนผ่านแนวคิดของกระบวนการวิจัย

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,603 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 579 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)