โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340009
ชื่อโครงการ : โครงการครุวิจัย-ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
นพมาศ พิมจุฬา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการวิจัย และการจัดการเทคโนโลยีจากประสบการณ์นอกห้องเรียน

2. เพื่อพัฒนาแนวความคิดของครูด้วยกระบวนการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้เกิดการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและการทำงาน

3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้สามารถสร้างสาระการเรียนรู้ที่ให้แรงบันดาลใจในการเรียนของนักเรียนผ่านแนวคิดของกระบวนการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 1,886 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 630 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
̶