โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350073
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกที่จมน้ำในแปลงนาของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
  Value-Added of Soaked Paddy Rice in The Farmer Field at Suphanburi Province
หัวหน้าโครงการ : วุฒิชัย นาครักษา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วุฒิชัย นาครักษา
หัวหน้าโครงการ
สุชาดา ไม้สนธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : งานวิจัยนี้เป็นการนำข้าวเปลือกที่แก่พร้อมจะเก็บเกี่ยวแต่ต้องจมน้ำที่ระยะเวลาต่างๆ กันมาศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแป้งข้าวงอก (Germinated paddy rice flour) ที่ยังคงมีอยู่ในข้าวเปลือก โดยศึกษา

1. การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมี กาบาและ สารประกอบฟีนอลิก รวมทั้งการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ของข้าวเปลือกในระหว่างที่จมน้ำในแปลงนา

2. ข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (Physicochemical properties) และปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน ของแป้งข้าวงอกจากข้าวเปลือกที่จมน้ำในแปลงนา

สถิติการเปิดชม : 1,770 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (42 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 127 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th