โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5450037
ชื่อโครงการ : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
 
หัวหน้าโครงการ : ณภัทร ทิพย์ศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณภัทร ทิพย์ศรี
หัวหน้าโครงการ
นิติศักดิ์ เจริญรูป
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราเชนทร์ ชูศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของมังคุด เพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีนตอนใต้

2.เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่ศูนย์รวมผลผลิตจนถึงผู้ค้าส่งมังคุด

3.เพื่อศึกษาสภาพการตลาดของมังคุด เพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีนตอนใต้

4.เพื่อศึกษาต้นทุนในการส่งออกมังคุดไทยไปยังประเทศจีนตอนใต้โดยผ่านเส้นทางเรือ ท่าเรือ เชียงแสน อำเภอเชียงแสน และเส้นทางถนน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

5.เพื่อศึกษาศักยภาพของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้ โดยผ่านเส้นทางเรือ ท่าเรือเชียงแสน อำเภอเชียงแสน และเส้นทางถนน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

6. เพื่อเปรียบเทียบเส้นทางเคลื่อนย้ายมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้โดยผ่านเส้นทางเรือ ท่าเรือเชียงแสน อำเภอเชียงแสน และเส้นทางถนน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับท่าเรือแหลมฉบัง

7. เพื่อเสนอแนะแนวทางกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการวางแผน พัฒนาธุรกิจส่งออกมังคุด ตามเส้นทางท่าเรือเชียงแสน และเส้นทางถนน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 8,484 ครั้ง
ชุดโครงการ : logistic (47 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,282 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th