โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG55A0003
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้คำปรึกษาเพื่อวางทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่ มุ่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับการพัฒนาที่สำคัญในพื้นที่ 3 ส่วน คือ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 2) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3) เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2.เพื่อให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสำนักประสานงาน "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" และผู้ประสานงานประจำมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาร่วมกับ สกว. จำนวน 6 แห่ง ทั้งด้านการแนะนำไปสู่โจทย์วิจัยและระบบการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 3.เพื่อประมวลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากพื้นที่ให้เป็นข้อแนะนำแก่ สกว. ในการบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 1,381 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 300 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th