โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640028
ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำยมตอนบน
  Assessment Impacts and Adaptations of Land Use and Climate Change on Soil Erosion in the Upper Yom Watershed
หัวหน้าโครงการ : พีรวัฒน์ ปลาเงิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พีรวัฒน์ ปลาเงิน
หัวหน้าโครงการ
สานิตย์ดา เตียวต๋อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพินิจ เหมือนทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำยมตอนบนและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (land use change) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ต่อการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำยมตอนบน

3. เสนอแนะแนวทางและการปรับตัวเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีความรุนแรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในลุ่มน้ำยมตอนบน

สถิติการเปิดชม : 1,506 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 272 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th