โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5730001
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจากการทำความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก
  Possible Impact of Trans-Pacific Partnership Agreement on Thailand’s Natural Resources and Environment
หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ ควรพจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
หัวหน้าโครงการ
วรรณพร เตชะไกศิยวณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ม.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและประเด็นเจรจาในสามประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นการทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นการค้าบริการและการลงทุน และประเด็นการค้าและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement) หรือความตกลงทีพีพี (TPP)

(2) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความตกลงและการเจรจาความตกลงทีพีพีในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา การค้าบริการและการลงทุน และการค้าและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

(3) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเจรจา และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการและกลไกเยียวยาที่เหมาะสม หากไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงทีพีพี

สถิติการเปิดชม : 2,625 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 598 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th