โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0154
ชื่อโครงการ : ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนม
  Effect of fibrolytic enzyme in total mixed ration (TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance Effect of fibrolytic enzyme in total mixed ration (TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance Effect of fibrolytic enzyme in total mixed ration (TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance Effect if fibrolytic enzyme in total mixed ration(TMR) containing urea treated bagasse as a roughage source on dairy cow performance
หัวหน้าโครงการ : รัชตาภรณ์ ลุนสิน
ทีมวิจัย :
รัชตาภรณ์ ลุนสิน
หัวหน้าโครงการ
อนุสรณ์ เชิดทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนทรีพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรืองยศ พิลาจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะของชานอ้อยหมักยูเรียเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของชานอ้อยอย่างเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

2.เพื่อศึกษาผลของการใช้เอนไซม์ย่อยเยื่อใยที่ระดับต่างๆ กันในสูตรอาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (ต้นทุนและกำไร) จากการเลี้ยงโคนม

3.เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช้เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหาร TMR ที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบที่ส่งผลให้การผลิตโคนมมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปใช้ในการจัดการอาหารสัตว์สถิติการเปิดชม : 139 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (80 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th