โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0138
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม้ผลเศรษฐกิจใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  Development of the Supply Chain Management on New Economic Fruits in Lower Northern Part of Thailand
หัวหน้าโครงการ : พีระศักดิ์ ฉายประสาท : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาการผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีเพื่อการพาณิชย์

2. เพื่อพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งกล้วยหอมทองและทุเรียนหมอนทอง

3. เพื่อพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และทุเรียน หมอนทองเพื่อการจำหน่ายตลาดในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ต้นทุน กำไร ของการผลิตและแปรรูปกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และทุเรียนหมอนทอง

สถิติการเปิดชม : 279 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 104 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th