โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RMU4980038
ชื่อโครงการ : การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
  Exploration of cholinesterase inhibitors from natural resources and synthetic compounds
หัวหน้าโครงการ : กรกนก อิงคนินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กรกนก อิงคนินันท์
หัวหน้าโครงการ
นันทกา โกรานา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทยเช่น พืช สิ่งมีชีวิตในทะเล และ จุลินทรีย์ ต่อการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์อันได้แก่ฤทธิ์ต้าน acetylcholinesterase (AChE) และฤทธิ์ต้าน butyrylcholinesterase (BuChE) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นแหล่งของสารกลุ่ม isoquinolines หรือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการใช้พื้นบ้านในด้านการเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงสมองและบำรุงความจำ

2 เพื่อสกัด แยก และ พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในข้อ 4.1

3 เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แยกได้ เทียบกับสารออกฤทธิ์ที่เป็นที่รู้จักกันดี

4 เพื่อสังเคราะห์สารที่มีหมู่โครงสร้างเป็นอนุพันธ์ของ isoquinolines

5 เพื่อศึกษา SAR ของสารกลุ่ม isoquinolines ที่ได้จากการสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อให้มีความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์และการจับกับเอนไซม์ AChE ดีขึ้น

6 เพื่อสังเคราะห์หรือดัดแปลงโครงสร้างสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้ได้สารที่ออกฤทธิ์ต้าน AChE ดี

สถิติการเปิดชม : 789 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th