โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA4080021
ชื่อโครงการ : วิเคราะห์การถ่ายทอดและการกลายพันธุ์ของยีนส์มะเร็งเต้านม BRCA1 และ BRCA2 ในครอบครัวคนไทย
  Analysis of Breast Cancer Susceptibility Genes, BRCA1 and BRCA2 in Thai Familial Breast and Ovarian Cancers
หัวหน้าโครงการ : พิมพิฌชา ปัทมสิริวัฒน์
ทีมวิจัย :
พิมพิฌชา ปัทมสิริวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : โครงการนี้ทำการศึกษาวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนส์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งเต้านม BRCA1 และ BRCA2 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

1 เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับของความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ BRCA1 และ BRCA2 ในครอบครัวไทยที่มีมะเร็งเต้านม และ/หรือมะเร
สถิติการเปิดชม : 1,047 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 71 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th