โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4680004
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะการไหลสองสถานะของก๊าซ-ของเหลวและการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน
  Two-Phase Gas-Liquid Flow Characteristics and Heat Transfer Enhancement
หัวหน้าโครงการ : สมชาย วงศ์วิเศษ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย วงศ์วิเศษ
หัวหน้าโครงการ
บัญชา ค้งตระกูล
ผู้ช่วยนักวิจัย
วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ไพศาล นาผล
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรชัย สนิทใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชัย อัศวภูษิตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : The main objective of this project is to study experimentally and theoretically the two-phase gas-liquid flow characteristics and its relations with the heat-mass transfer mechanism and to enhance the heat transfer rate by considering in the view of the f
สถิติการเปิดชม : 861 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 143 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th