โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4980006
ชื่อโครงการ : การออกแบบเชิงโมเลกุลของวัสดุและยาโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์:มุ่งเป้าหาสารยับยั้งไข้หวัดนก H5N1
  Computer Aided Molecular Design of Materials and Drugs: Focus to H5N1-Influenza Virus A Inhibitor
หัวหน้าโครงการ : สุพจน์ หารหนองบัว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุพจน์ หารหนองบัว
หัวหน้าโครงการ
ณัฐยา ศีลภูษิต
ผู้ช่วยนักวิจัย
จุฬาลักษณ์ เอี่ยมสมัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมศักดิ์ เพียรวณิช (ตนหมั่นเพียร)
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คัชรินทร์ ศิริวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันชัย อัศวลาภสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรพงษ์ พินิจกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวัญ เริ่มสูงเนิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา เพียรวณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชญา ผ่องใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิชัย พาราสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีประจักร์ ครองสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริรัตน์ ก๊กผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรินทร ชวศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดมศิลป์ ปิ่นสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรเทพ สมพรพิสุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ ทองระอา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วสันต์ จันทราทิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรยุทธ วิไลวัลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาลาวัลย์ ฉุยฉาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1 Structure Based Drug Screening and Design

Model enzyme-inhibitor complexes in order to understand molecular properties of wide and mutant types with the final goals to design and synthesis new and more potent inhibitors, focused to Influenza virus A, subtype H5N1, at the three targets:

" Hemagglutinin (H5): seek for mechanism to prevent virus from fusion with host cell,

" M2 Protein Channel: seek for inhibitors to prevent virus from attachment to host cell,

" Neuraminidase (N1): seek for inhibitors to prevent virus from releasing the attached progeny using Structure based drug design and In Silico screening from Natural Products and commercial drug database.2.2 Molecular Design of Nanomaterials: Zeolite, MOF & Carbon Nanotube

Investigate diffusion and adsorption of guest molecules in zeolites, metal organic frameworks and carbon nanotube, aimed to their applications as catalysis, gas storage and drug release.

2.3 Methodological Development

Examine, implement and develop new and effective methods in order to make the fullest use of the available computer facilities.

2.4. Human Resource Development

Organize annual meeting and summer school to promote and encourage young generation to practice and learn more detailed basic and new knowledge from senior researchers in the field of theoretical chemistry.

สถิติการเปิดชม : 1,003 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th