โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5580001
ชื่อโครงการ : ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) และบทบาทในระบบนิเวศเชิงเกษตร
  Systematics and Biogeography of Soil Macro-invertebrates (Land Molluscs, Millipedes,Centipedes and Earthworms) and Roles in Agro-Ecosystem
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ปัญหา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ปัญหา
หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี หมวดทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วรุฒ ศิริวุฒ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณัฐวดี นันตรัตน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
รัตนมณี ชนะบุญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธนิต ศิริบุญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
Henrik Enghoff
นักวิจัยร่วมโครงการ
Fred Naggs
นักวิจัยร่วมโครงการ
Samuel W. James
นักวิจัยร่วมโครงการ
Christopher M. Wade
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัฒนา สมนิยาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผ่องพรรณ ประสารกก
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรศักดิ์ สุจริต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิโยรส ทองเกิด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บังอร กองอิ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 24 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. To study the systematics, distribution pattern, and use as a model of the interaction between ecological factors and evolutionary effect of the Southeast Asian macro-invertebrates fauna.

2. To determine the historical biogeographic pattern of Thai macro-invertebrate in comparisons with some taxon in nearby countries.

3. To produce a monograph, recording macro-invertebrate diversity occurring in Thailand and Southeast Asia and their utilizations in ago-ecosystem.

4. to establish an international standardized molecular nomenclature based upon DNA barcoding of Thai land molluscs, millipedes, centipedes and earthworms; to test the validity and the accuracy of the DNA barcoding method to use as the suitable tool of the selected taxonomic groups; and to construct the Thai barcode of life database for our region biodiversity management.

5. to assess the effect of a semi-aquatic earthworm Glyphidrilus quadratum Panha and Chanabun, 2012 and a terrestrial earthworm Metaphire posthuma (Vaillant, 1868) or Drawida sp. in associations, on soil aggregation and water infiltration rates, carbon sequestration, acidity and growth of upland rice (Oryza sativa). These relationships will be investigated in short scale experimental designs i.e. single or double cropping cycles (2-4 months per cycle).

สถิติการเปิดชม : 823 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th