โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5580010
ชื่อโครงการ : เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
  TRF Senior Research Scholar Program on the Development of Health Technology Assessment Capacity in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ยศ ตีระวัฒนานนท์
ทีมวิจัย :
ยศ ตีระวัฒนานนท์
หัวหน้าโครงการ
ศิตาพร ยังคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อินทิรา ยมาภัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลี่ลี อิงศรีสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. To develop HTA capacity among young, talented fellows, and relevant health professionals;

2. To conduct HTA research for use in policy decisions at a national level and in hospital settings;

3. To develop the methods, tools and guidelines necessary for local HTA evidence generation;

4. To research and develop systems and mechanisms to promote the official integration of HTA information into policy decisions, including resource allocation under public health plans.

สถิติการเปิดชม : 840 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 96 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th