โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X0606
ชื่อโครงการ : กระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลบนฐานวัฒนธรรมชุมชนสู่สังคมปลอดคอร์รัปชัน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  The process of creating good governance on a community based culture to a non-corruption society
หัวหน้าโครงการ : อรุณี เวียงแสง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องคอร์รัปชัน ผ่านการให้นิยามความหมาย และความสำคัญต่อคอร์รัปชัน และธรรมาภิบาลชุมชน

2. เพื่อศึกษารูปแบบการคอร์รัปชันในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ สู่การสร้างความตระหนักในปัญหา

3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบคุณค่าของคนในพื้นที่ ที่มีผลต่อความคงอยู่ของการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบ/ กลไกทางสังคมที่มีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว

4. เพื่อค้นหากระบวนการ วิธีการ และ เครื่องมือ ที่สามารถเสริมสร้างธรรมาภิบาลบนฐานวัฒนธรรม และระบบ/ กลไก ใหม่ สู่สังคมปลอดคอร์รัปชัน
สถิติการเปิดชม : 268 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th