โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5380029
ชื่อโครงการ : ปฏิกิริยาโอ-อัลลิเลชันภายใต้สภาวะปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรงและทำได้ง่ายเพื่อสังเคราะห์มอนอเมอร์ต้านเชื้อรา  
  Mild and Facile O-Allylation for the Synthesis of Antifungal Monomers
หัวหน้าโครงการ : สรวง สมานหมู่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรวง สมานหมู่
หัวหน้าโครงการ
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาปฏิกิริยา O-allylation ภายใต้สภาวะของปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรง (mild) และง่าย (facile) ในการเกิดปฏิกิริยาทั้งแบบ stoichiometric และ catalytic O-allylation 2.เพื่อสังเคราะห์มอนอเมอร์ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อราโดยใช้สารต้านเชื้อราชนิดต่างๆเป็นสารตั้งแต้นสำหรับปฏิกิริยา O-allylation ซึ่งมอนอเมอร์ดังกล่าวจะได้ทำการพอลิเมอไรเซชันต่อไปเพื่อสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ต้านเชื้อรา
สถิติการเปิดชม : 951 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th