โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5780083
ชื่อโครงการ : พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการสุกแก่เร็ว ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด และปริมาณสารไลโคพีนในฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
  Inheritance for early maturity, aril yield and lycopene content in spiny bitter gourd (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
หัวหน้าโครงการ : พัชริน ส่งศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พัชริน ส่งศรี
หัวหน้าโครงการ
กมล เลิศรัตน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.) เพื่อประเมินค่าความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ดสูง และปริมาณสารไลโคพีนในเยื่อหุ้มเมล็ดสูงในฟักข้าว

2.) เพื่อประเมินค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอายุการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด และปริมาณสารไลโคพีนในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว

สถิติการเปิดชม : 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th