โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5880261
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนเซลลูโลสนาโนคริสตัล (ซีเอ็นซี) เป็นเส้นใยระดับนาโนพร้อมกลไกการตอบสนองแบบหลากหลาย: แนวความคิดเอกลักษณ์ของการผนวกพอลิเอทีลีนออกไซต์เข้ากับซีเอ็นซีที่เติมแต่งหมู่ฟังก์ชันไพรีนและอิมิดาโซเลียมผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบอิเลคโตรสปิน
  Changing Cellulose Nanocrystals (CNCs) to Multi-responsive Nanofibers: An Original Concept of Hybridizing Polyethylene Oxide (PEO) with Pyrene-Imidazolium Functionalized CNCs via Electrospinning Process
หัวหน้าโครงการ : อัจฉรา แป้งอ่อน
ทีมวิจัย :
อัจฉรา แป้งอ่อน
หัวหน้าโครงการ
วรล อินทะสันตา
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุวบุญ จิรชาญชัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. To prepare CNCs as raw materials by acid hydrolysis of cellulose fibers 2. To synthesize and characterize pyrene-imidazolium modified CNCs 3. To invewtigate fluorescent, electrical, ionic, and optical responsive properties of the modifed CNCs 4. To fab
สถิติการเปิดชม : 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th