โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG6080005
ชื่อโครงการ : กลไกเชิงลึกของผลของการยับยั้งเอนไซม์ไดเพ็พทิดิลเพ็พทิเดส 4 ต่อหัวใจในหนูเพศผู้ที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับการขาดฮอร์โมนเพศ
  Mechanistic insights of the effects of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor on the heart in male rats with obese-insulin resistance followed by gender hormone deprivation
หัวหน้าโครงการ : ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ
ทีมวิจัย :
ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ
หัวหน้าโครงการ
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : Aim 1: To investigate the effects of testosterone deprivation after the presence of obese-insulin resistance on metabolic parameters, FGF21 and humanin levels, cardiac autonomic regulation, cardiac function, cardiac mitochondrial function, insulin receptor function, apoptosis process, and aging process in male rats with obese-insulin resistance followed by gender hormone deprivation.

Aim 2: To investigate the comparative effects of DPP-4 inhibitor, testosterone replacement therapy (TRT) and combined DPP-4 inhibitor and low-dose testosterone replacement therapy on metabolic parameters, FGF21 level, humanin level, cardiac autonomic regulation, cardiac function, cardiac mitochondrial function, insulin receptor function, GLP-1 receptor function, AR function, apoptosis process, and aging process in male rats with obese-insulin resistance followed by gender hormone deprivation.

สถิติการเปิดชม : 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th