เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : PDG50N0004
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงสู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิมล กลางประพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิมล กลางประพันธ์
หัวหน้าโครงการ
เทพวรรณ รุ้งแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณ ไชยวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศรี สมพุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญยืน ธิอินโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาความเป็นมา ประสบการณ์ การบริหารจัดการและทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลบ้านสหกรณ์

2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 7,308 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (189 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 488 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)