โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG43N0006
ชื่อโครงการ : ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 2
  Cost Effectiveness of Using Herd and Production Management Program for Small Holder Dairy Farmer, 2nd Part
หัวหน้าโครงการ : นายสุรชัย พรหมมา
ทีมวิจัย :
สุรชัย พรหมมา
หัวหน้าโครงการ
พวงพยอม คำตื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุฒิพงค์ ขุนเงิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรินทร์ ประสนธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกชัย อายุยืน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย ทองธรรมชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรรณพ ทัพแสนลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาวิธีการและหาแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ

2. เพื่อหาวิธีการ/กระบวนการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอไชยปราการทุกรายเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,032 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 32 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th