เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG47N0014
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองหล่ม บ้านป่าบง และบ้านป่าป๋วย ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สุวัฒน์ ญาณะโค
ทีมวิจัย :
สุวัฒน์ ญาณะโค
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นป่าชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

3. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,160 ครั้ง
ชุดประเด็น : การศึกษากับชุมชน (156 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 285 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)