โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49N0042
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทัศนันท์ บุญสวน
ทีมวิจัย :
ทัศนันท์ บุญสวน
หัวหน้าโครงการ
นงเยาว์ เนาวรัตน์
ที่ปรึกษา
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
ที่ปรึกษา
สุรพล เศรษฐบุตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงชุมชนในชุมชน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน

วัตถุประสงค์ย่อย

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์หมู่บ้าน การทำกิจกรรมของเยาวชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. เพื่อฝึกทักษะด้านการประช
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,622 ครั้ง
ชุดประเด็น : การวิจัยเรื่อง "เด็ก เยาวชน และครอบครัว" (157 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 186 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th