เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG49N0042
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทัศนันท์ บุญสวน
ทีมวิจัย :
ทัศนันท์ บุญสวน
หัวหน้าโครงการ
นงเยาว์ เนาวรัตน์
ที่ปรึกษา
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
ที่ปรึกษา
สุรพล เศรษฐบุตร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงชุมชนในชุมชน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน

วัตถุประสงค์ย่อย

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์หมู่บ้าน การทำกิจกรรมของเยาวชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. เพื่อฝึกทักษะด้านการประช 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,470 ครั้ง
ชุดประเด็น : การวิจัยเรื่อง "เด็ก เยาวชน และครอบครัว" (124 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 163 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)