โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52S0010
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์และสืบค้นคุณค่าผลหลุมพี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน และครูโรงเรียนบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
หัวหน้าโครงการ : นายเรชา ชูสุวรรณ
ทีมวิจัย :
เรชา ชูสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
อภินันท์ ชมเชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาตีเม๊าะ ดือมาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาดา ขวัญทองยิ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลักขณา ชาญแท้
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริลักษณ์ ชาแท่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชญาภา อาจณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
แอน ศรีทวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฆามารูดิง สือแมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาฮามะ จิหมิ๊
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศราวุฒิ แดงเกื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตอปา อาแวแม
นักวิจัยร่วมโครงการ
การียา ย่ำปลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าพรุและหลุมพีด้วยกระบวนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านปลักปลา

2. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณด้านสมุนไพรของหลุมพีด้วยหลักวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือระหว่างนักเ
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 328 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (427 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 79 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th