เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : RDG52S0010
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์และสืบค้นคุณค่าผลหลุมพี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน และครูโรงเรียนบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 
หัวหน้าโครงการ : นายเรชา ชูสุวรรณ
ทีมวิจัย :
เรชา ชูสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
อภินันท์ ชมเชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาตีเม๊าะ ดือมาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาดา ขวัญทองยิ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลักขณา ชาญแท้
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริลักษณ์ ชาแท่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชญาภา อาจณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
แอน ศรีทวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฆามารูดิง สือแมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาฮามะ จิหมิ๊
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศราวุฒิ แดงเกื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตอปา อาแวแม
นักวิจัยร่วมโครงการ
การียา ย่ำปลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าพรุและหลุมพีด้วยกระบวนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านปลักปลา

2. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณด้านสมุนไพรของหลุมพีด้วยหลักวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือระหว่างนักเ 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 219 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (275 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 71 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)