โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0009
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
หัวหน้าโครงการ : นายอาทิตย์ วังนัยกูล
ทีมวิจัย :
ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
สุคำ วังซ้าย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมรัฐ ปานคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสงค์ คำฟูบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประจักษ์ ชาติสืบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กังสดาล กนกหงส์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญ เปียงสืบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
คำผาย จีรเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาทิตย์ วังนัยกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรายุทธ มาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2) เพื่อศึกษากลไก และวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลจริง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 371 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (434 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 39 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th