โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0010
ชื่อโครงการ : การศึกษาและฟื้นฟูเพื่อจัดการอาหารแบบพอเพียงตามวิถี "ปากาเกอญอ"บ้านแม่อูคอหลวง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หัวหน้าโครงการ : นายพนา ชอบขุนเขา
ทีมวิจัย :
พนา ชอบขุนเขา
หัวหน้าโครงการ
หน่ออีพอ ชมได้พร
นักวิจัยร่วมโครงการ
หน่อโยริ กระจายสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ดี ชนะใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดา บุญคล้อยตาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดา ชมได้พร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกพัฒน์ เมฆชื่นใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ชัย มีพลังดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยรัตน์ ชอบขุนเขา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัณ กระจายโชค
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวี ชมมีลาภ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพ เมฆชื่นใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญช่วย มีพลังดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประคอง กุลพินิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พะอู้กาน มีพลังดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
นรินทร์ กระจายสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
พะตะนะ บุญชูสิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉ่พอ เมฆชื่นใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรทิพย์ เมฆชื่นใจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
หม่อโพแอะ ชมมีลาภ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์อาหารของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน

2) เพื่อฟื้นฟูวิธีคิดแบบพอเพียงในการจัดการอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

3) เพื่อให้เกิดกลไกเฝ้าระวังความเสี่ยง สู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการอาหารโดยชุมชนเป็นฐาน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 323 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (434 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 53 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th