โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0011
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมองค์กรกับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
 
หัวหน้าโครงการ : นายไมตรี นันต๊ะจันทร์
ทีมวิจัย :
ไมตรี นันต๊ะจันทร์
หัวหน้าโครงการ
วรรณทิภา ปัญญากรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพิน มีรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษา วีระสะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยอดขวัญ โพธิเย็น
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัลยา ใหญ่ประสาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อินจันทร์ นันจิตสัก
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมัย แก้วภูศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนัส กายาเมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมควร มาจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ ชัยธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายยันต์ มาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอภาส หลวงอุโมงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นำพล จันตัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรทีปต์ ขัดมะโนแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพัฒน์ วงศ์ไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
เคารพ พินิจนาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุแก้ว ฟุงฟู
นักวิจัยร่วมโครงการ
อเนก โพธิพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตระการชัย ธรรมานุวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเสริฐ เป็งกาสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ ชัยสถาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
กำธร ธิฉลาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัญญัติ ตะนาวศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทุนเดิม/ศักยภาพของกลุ่มที่มีการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

2. เพื่อหาจุดร่วมของการทำงานระดับองค์กรในการนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

3. เพื่อวัดประสิทธิผลของการทำงานเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งย
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 551 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (194 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 216 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th