โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0016
ชื่อโครงการ : การจัดการระบบการผลิตและตลาดทางเลือก ของเครือข่ายเกษตรทางเลือก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หัวหน้าโครงการ : นายพันศักดิ์ จิตสว่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พันศักดิ์ จิตสว่าง
หัวหน้าโครงการ
อารีย์ คุณธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา จินาติ๊บ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมล เครือซุย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวง สมาจิตตรุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงจันทร์ ลูนละวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ใจลูน พันกันทะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วทัญญู วีระวัฒนโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญยัง เทพแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาตรี จันทร์เป็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
คำซาว สมประสงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มูล ราชนาริน
นักวิจัยร่วมโครงการ
แก้ว เรืองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ เครือซุย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สม สุขหน่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอภาส ธรรมชาติสดใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรูญ สุธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิบูลย์ มหาศักดิ์สิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลี สิริชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัญ คงแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาศักยภาพผลผลิตเกษตรยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก อ.แม่สะเรียง

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค/ความต้องการต่อผลผลิตเกษตรยั่งยืน

3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการตลาดผลผลิตเกษตรยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบท

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 526 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (188 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 125 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th